Khác

“Ngưỡng chuyển động”: cuộc đấu giá gây quỹ của Sàn Art, trên mạng 03. 12. 14 - 7:16 pm

Thông tin từ BTC

 

Khadim Ali, “Untitled from ‘Haunted Lotus’”. Giá ước lượng: $8,000

NGƯỠNG CHUYỂN ĐỘNG
Cuộc đấu giá trên mạng gây quỹ cho Sàn Art
từ 4 – 18. 12. 2014 tại website paddle8.com

Ngưỡng chuyển động’, một cuộc ‘triển lãm đấu giá trên mạng’ với paddle8.com, là một khởi xướng gây quỹ của Sàn Art. Triển lãm này giới thiệu bộ sưu tập độc đáo, gồm các tác phẩm nghệ thuật đương đại từ nhiếp ảnh, in, vẽ tranh, sơn dầu và lụa, gốm, ảnh ghép và điêu khắc. Đây là một phần nhỏ góp từ các tài năng mà Sàn Art may mắn được làm việc cùng kể từ ngày thành lập năm 2007.

Lena Bùi, “Thresholds of motion I: Chaos to Order”. Giá ước lượng: $3,000

 Bộ sưu tập phản ánh hoài bão vô song của Sàn Art, một tổ chức nghệ thuật độc lập đang lớn mạnh, đã phần nào thành công trong việc tương tác và chia sẻ những ngữ cảnh được nói đến trong các tác phẩm và hơn thế nữa với cộng đồng địa phương và quốc tế, đồng thời giới thiệu cho công chúng quốc tế sự đa dạng về tuổi tác, kinh nghiệm và danh tiếng của mặt bằng nghệ thuật đương đại đến từ và được thấy tại Việt Nam. 

Bùi Công Khánh, ‘Dowry’ from ‘Dinner on war’. Giá ước lượng: $3,000

 Những nghệ sĩ và người ủng hộ ghi nhận nỗ lực của Sàn Art và ủng hộ Sàn Art bằng chính tác phẩm của nghệ sĩ. Họ là Ưu Đàm Trần Nguyễn (Việt Nam), Tomas Vũ (Mỹ), Lêna Bùi, Bùi Công Khánh, Tiffany Chung, Đỗ Hoàng Tường, Đỉnh Q. Lê, Lê Hoàng Bích Phượng, Nguyễn Hồng Ngọc (Nâu), Phan Thảo Nguyên, Phan Quang, Richard Streitmatter-Tran, The Propeller Group, Trần Minh Đức, Trần Xuân Anh, Trương Công Tùng, Trương Tân, Võ An Khánh và Vũ Dân Tân (Việt Nam), Khadim Ali (Afghanistan/Úc), Khvay Samnang (Campuchia), Tammy Nguyễn (Mỹ), và An-My Lê (Mỹ).

Phiên đấu giá sẽ diễn ra trên trang web paddle8.com từ 7 giờ sáng ngày 4. 12 đến 9 giờ sáng ngày 18. 12 năm 2014.

Tiffany Chung, ‘Urban Heroes in the pond’ from Enokiberry tree in wonderland. Giá ước lượng: $7,500

 

Đỗ Hoàng Tường, “Blue Bird”. Giá ước lượng: $6,500

 

Khvay Samnang, “Human Nature No.18”. Giá ước lượng: $3,000

 

An-My Lê, “Surface Supplied Diving Evolution, Vietnam People Republic Navy Diver And Us Navy Mobile Diving Salvage Unit One Usns Safeguard Da Nang Vietnam”. Giá ước lượng: $3,500

 

Đinh Q Lê, “Fragile Springs”. Giá ước lượng: $10,000

 

Lê Hoàng Bích Phượng, “Whispering”. Giá ước lượng: $4,000

 

Nguyễn Hồng Ngọc (Nâu), “Blinded girl in the world of light V”. Giá ước lượng: $1,500

 

Tammy Nguyễn, “The mouse and the elephant 1”. Giá ước lượng: $1,000

 

Tammy Nguyễn, “The mouse and the elephant 6”. Giá ước lượng: $1,000

 

Tammy Nguyễn, “The mouse and the elephant 9”. Giá ước lượng: $1,000

 

Tammy Nguyễn, “The mouse and the elephant 11”. Giá ước lượng: $1,000

 

Tammy Nguyễn, “The mouse and the elephant 12”. Giá ước lượng: $1,000

 

Ưu Đàm Trần Nguyễn, “Waltz of the Machine Equestrians – The Machine Equestrians 1”. Giá ước lượng: $2,200

 

Phan Thảo Nguyên, “71/2 The Ishihara test for color blindness” from education of a poet series. Giá ước lượng: $1,200

 

Phan Thảo Nguyên, “The Illiterates” from education of a poet series. Giá ước lượng: $1,200

 

Phan Quang, “Everlasting”. Giá ước lượng: $1,600

 

Phu Nam, “Pati-Nation No.17 – Ba Son Shipyard, South Wall, HCM. Giá ước lượng: $3,500

 

Richard Streitmatter-Tran, “The Gleaners and the Ghillies – Construction”. Giá ước lượng: $2,000

 

The Propeller Group, “Collision: Urban Sporty Mover”. Giá ước lượng: $12,500

 

Trần Minh Đức, “Normal Day, Vietnam: Pomacea Canaliculata”. $500

 

Trần Xuân Anh, “Untitled”. Giá ước lượng: $2,000

 

Trương Công Tùng, “Land of Dreams I” from “Land of Dreams” series. Giá ước lượng: $500

 

Trương Công Tùng, “Land of Dreams IV” from “Land of Dreams” series. Giá ước lượng: $800

 

Trương Công Tùng, “Land of Dreams V” from “Land of Dreams” series. Giá ước lượng: $800

 

Trương Tân, “Untitled”. Giá ước lượng: $5,000

 

Võ An Khánh, “Extra-curriculum Political Science Class. Giá ước lượng: $1,500

 

Vũ Dân Tân, “Venus 19”. Giá ước lượng: $4,500

 

Tomas Vũ, “Flatland”. Giá ước lượng: $7,000

Ý kiến - Thảo luận

1:01 Thursday,4.12.2014 Đăng bởi:  IQ ABC
Tranh đẹp quá
...xem tiếp
1:01 Thursday,4.12.2014 Đăng bởi:  IQ ABC
Tranh đẹp quá 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả