Xem tiếp

 Người Rohingya đã phạm những “lỗi” gì để thành ra vô hình?

Vào tháng 8. 2017, truyền thông thế giới đưa tin về cuộc di tản vĩ đại của 687.000 người Rohingya từ Myanmar vượt sông Naf để sang lánh nạn tại Bangladesh. Đây là một con sông lớn, có chỗ rộng đến 2 km và các đoàn người rồng rắn bồng bế nhau, dùng thúng, dùng […]

Ý kiến - Thảo luận

9:14 Wednesday,25.7.2018

Đăng bởi:  Le Lex

Tị nạn, di dân bất hợp pháp.... một phần có lý do sinh kế; nếu giải quyết được sinh kế ấm no..., cũng ít ai đi. Dân Rohingya tị nạn không được đón nhận ở Miến Điện và ngay cả ở Bangladesh dù là đồng bào, đồng đạo... vì những nước này nghèo, còn xem dân nhập cư là gánh nặng. Về vùng đất nghèo cũ, thì cư dân Rakhine cũng xem là dân ngụ cư nên cũng không đón tiếp xua đuổi.

Nói như bác Sáng Ánh, chắc chẳng lâu nữa, tộc Rhohingya sẽ bị diệt vong, vô hình nếu không ai nhắc tới, giúp đỡ, nhập cư và bảo tồn văn hóa.... như các dân tộc ít người. Thế giới đã mất nhiều tộc, như người nước Thương...

        Thương nữ bất tri vong quốc hận
       Cách giang do xướng.... Hậu đình hoa...

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả