Soi học

Bài 1: Trong hang động của Platon

  Tôi đã thấy việc tranh luận về hội họa trừu tượng của chúng ta sẽ không đi tới đâu, vì chúng ta đều bàn ở ngọn mà chưa đào xới vấn đề từ gốc. Có rất nhiều hình dung khác nhau về khái niệm “trừu tượng” cũng như hội họa trừu tượng, vì thế […]

Ý kiến - Thảo luận

18:33 Monday,13.4.2015

Đăng bởi:  ong Bắp

nếu Platon đúng, làm sao ứng dụng vấn đề đó "cải tạo thế giới" ?
nếu Platon sai, triết lí nào dùng để "cải tạo thế giới"?
câu trả lời luôn là triết học duy vật biện chứng
học triết học không phải để khoe nhớ sách tốt hơn mà dùng nó vào cuộc sống !

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả