Nghệ sĩ

Henry Hudson: dùng plasticine “làm” tranh hoành tráng

“Với chất liệu plasticine, tôi cảm giác mình hợp với nó, và có thể làm một số thứ không thể làm với sơn dầu.

Nghệ thuật từ đồ chơi con trẻ

Hải Phương biên dịch

Bài đã đăng

» Xem tiếp...

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả