Nghệ sĩ

“No Woman, No Cry” của Chris Ofili

Thúy Anh phỏng dịch

Tác phẩm được sáng tác trong giai đoạn ông chuyển từ trừu tượng ít yếu tố tượng hình sang vẽ người khổ lớn

Graffiti tại Việt Nam: Không còn nhiều nhưng vẫn hứa hẹn

Liar Ben – Bài đăng trên Dunkare Magazine

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả