Nghệ sĩ

“No Woman, No Cry” của Chris Ofili

Thúy Anh phỏng dịch

Tác phẩm được sáng tác trong giai đoạn ông chuyển từ trừu tượng ít yếu tố tượng hình sang vẽ người khổ lớn

Áo dài Cát Tường

Trịnh Bách

Bàn về KITSCH

Phạm Diệu Hương

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả