Trường phái

Ký họa: Xe xe cộ cộ

Candid

Giở cuốn ký họa như dở lại ký ức của mình

Về bức “The joy of life” của Max Ernst

Nguồn: Max Ernst- NXB Taschen. Phan Hà dịch

Điêu khắc đương đại: Làm sao nói về ký ức?
Phần 1: những kỷ niệm thời thơ ấu

Judith Collins - Phạm Long biên dịch. Đào Châu Hải hiệu đính

Jaume Plensa: làm tượng to, nhận giải lớn

Phạm Phong tổng hợp và dịch

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả