Nghệ sĩ thế giới

Tôi đi xem hài kịch tình yêu

     Hôm qua tôi có dịp đi xem một buổi diễn kịch của “các bạn Tây” ở L’Espace. Hôm qua là buổi diễn cuối trong hai đêm các bạn diễn ở đó, buổi diễn có tên Love Shorts, có nghĩa là Những vở kịch ngắn về tình yêu.   Biết về buổi diễn khá muộn nên […]

Ý kiến - Thảo luận

13:32 Saturday,21.8.2010

Đăng bởi:  Marie Sến

Tất nhiên xem Tây thì mình phải nghĩ về nó trên suốt đường về, còn xem Ta thì mình khóc, cười ngay trong rạp, hoặc đứng dậy ra về trước khi buông một tiếng đại loại: "như shit í". he he he ...

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả