Nghệ sĩ

Tác phẩm bị ăn vì người xem bị đói

Pug dịch từ CNN

Đây là lần đầu tiên có người ăn nó chỉ vì cho rằng nó “chín” rồi, ăn được rồi.

Cézanne đã thay đổi lịch sử nghệ thuật ra sao?

Jackie Wullschlager - Hồ Như Mai dịch

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả