Nghệ sĩ

Robert Ryman: trắng tự nhiên nên dừng rất đúng lúc

Từ The New York Times

Mỗi bức tranh giống như một trích đoạn hoặc một thứ gì đó bị gián đoạn…

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả

CMT mới nhất

» Xem tiếp