Bàn luận

Giáo hoàng Francis nói: “Giáng sinh đã bị bắt làm con tin”

Philip Pullella – An Hòa dịch

“Sự trần tục này đã bắt Giáng sinh làm con tin. Giáng sinh cần được giải cứu.”

Nói lại với Mỹ Ngọc

Người xem Hà Nội

Vô cảm đến mức này thì bỏ xừ cái nền Mỹ thuật Việt

Bài của Hoàng Lan Anh từ Người Lao Động - Soi bình luận

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả

CMT mới nhất

» Xem tiếp