Nhiếp ảnh

Malin ngồi trực thăng chụp bãi biển

Theo CNN, Hữu Khoa lược dịch

“Bất kỳ bãi biển nào cho phép tự do dẫn chó theo cũng là bãi biển tuyệt vời.”

Cristina Garcia Rodero: Không chỉ là ảnh đẹp

Tư liệu từ Magnum - Lê Thanh Dũng biên dịch

Bài đã đăng

» Xem tiếp...

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả