Nhiếp ảnh

So sánh hai bức ảnh: ba mươi phút với nửa giờ

Sáng Ánh

Đối diện là cố vấn an ninh quốc gia Robert O’Brien, trông như một chuyên gia bán bảo hiểm nhân mạng đi nhầm phòng.

LaChapelle và tạo hình mới cho M.J

Lê Thanh Dũng biên dịch

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả

CMT mới nhất

» Xem tiếp