Đi & Ở

Đi LX xem WC (bài 3): Viếng lăng Lê Tiên Hoàng

Đặng Thái

Người Nam Mỹ xếp hàng rất nghiêm túc, không cười ngoác miệng và có lúc thể hiện ra rằng đây là cơ hội cả đời có một để được thấy mặt rồng.

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả