Đi & Ở

Phó mát Idiazabal và đàn cừu hạnh phúc của bác Patxi

Pha Lê

Đi chơi, dù là trong nước hay ngoài nước, chết sống gì tôi cũng sẽ đến một trang trại, một cánh đồng, hay một đồn điền nào đấy

Sống sót giữa thời nơi nơi liên hoan: Một kịch bản chặt chẽ cho 63 thủy thủ

Bài: Soi + các giải thích về ý nghĩa tác phẩm cũng như cấu trúc chương trình là từ tài liệu của ban tổ chức. Ảnh: Soi.

Bài đã đăng

» Xem tiếp...

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả