Gẫm & Bình

“The Day After” của Edvard Munch: vẽ người hư hỏng hay người “thường”?

Le Man tổng hợp và dịch

Một nhà phê bình kết tội là bức tranh vẽ một gái điếm say rượu. Nhưng đây có lẽ không phải là ý tưởng khi vẽ của Munch

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả