Gẫm & Bình

Hirst rởm rít hay Hirst nhất quán và nắm được tinh thần thời đại?

Bàng Nhất Linh

Anh em ta thử nhìn lại cái mặt Hirst mà xem, rõ là một người rất thông minh

Đi xem BÌNH ĐẲNG: xem 1 được 2

Thông tin từ triển lãm

Mới chạy mà bình xăng đã cạn

Bài và ảnh: Trần Lương

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả