Gẫm & Bình

Về bức “The Billiards Player” của Williem Tholen

Mark Stephen của nhà Sotheby’s. Phát Tường lược dịch

Toàn bộ khung cảnh cho cảm giác vui tươi của một ngày hè ấm áp và lười nhác. Người ta gần như nghe được tiếng va lanh canh của những trái banh bi-a, tiếng trẻ con vừa chơi vừa hò hét xa xa…

Phê và Bình - Vĩnh biệt Soi

Trần Trọng Linh

Bài đã đăng

» Xem tiếp...

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả