Thị trường

Tác phẩm gây tranh cãi của Dali được mang ra đấu giá

Phạm Phong lược dịch

India Phillips bảo, “Đây là một trong những tác phẩm đẹp nhất từ trước tới nay mà tôi có hân hạnh được mang ra đấu giá.”

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả

CMT mới nhất

» Xem tiếp