Thị trường

Đám siêu giàu đang phá thối nghệ thuật

Jed Perl, Hoàng Lan dịch

Sự trơ trẽn của những kẻ tham gia các vụ đẩy giá tác phẩm nghệ thuật này có phần lỗi của giới trí thức

Dành cho người ít tiền

Soi giới thiệu

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả