Nghệ sĩ Việt Nam

Hiền Nguyễn: vẽ sơn mài bằng cảm quan mạnh mẽ của sơn dầu

Nguyễn Quân

“Tôi thích cái tính nam bộc trực này ở tranh phong cảnh của Hiền Nguyễn”

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả

CMT mới nhất

» Xem tiếp