Nghệ sĩ Việt Nam

“XEM ĐÊM” để thấy những điều không thấy được trong ánh sáng ban ngày

Phó Đức Tùng

Không gian ban đêm khác hẳn ban ngày ở chỗ con người từ thế bị động có thể đứng vào thế chủ động

TO mới là kết thúc

Từ một thành viên OM

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả