Nghệ sĩ Việt Nam

Hiền Nguyễn: vẽ sơn mài bằng cảm quan mạnh mẽ của sơn dầu

Nguyễn Quân

“Tôi thích cái tính nam bộc trực này ở tranh phong cảnh của Hiền Nguyễn”

TÔI VẼ TÔI: Sinh động, đẹp, vui

Bài và ảnh: Tịch Ru

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả