Chính trị

Kẹo lạc cho họa sĩ: Chị Ấn Độ có gì, em Pakistan có nấy

Pakistan là một quốc gia Hồi giáo, chẳng những thế mà còn là một quốc gia thành lập trên căn bản đạo Hồi, trước kia ta gọi là Hồi quốc, với Đông Hồi là Bangladesh và Tây Hồi là Pakistan, kẹp giữa là Ấn Độ. Trong cuộc đấu tranh với Đế quốc Anh thì Hồi […]

Ý kiến - Thảo luận

22:46 Friday,24.5.2013

Đăng bởi:  văn minh

thật mà nói thì tôi hay đọc SOI, đúng là bài viết vừa đấm vừa nén

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả