Nghệ sĩ thế giới

“Truyền thống và Di sản” tại CAFA
Phần 1: Xu Bing

. Trải qua một quãng thời gian khoảng 30 năm từ khi manh nha hình thành cho đến khi trở thành một xu hướng phát triển mạnh mẽ, có độ phủ sóng rộng rãi cả trong và ngoài môi trường Học viện nghệ thuật, có thể nói nghệ thuật thử nghiệm ở Trung Quốc đã […]

Ý kiến - Thảo luận

0:37 Friday,6.6.2014

Đăng bởi:  Nguyễn Văn Quốc Thái

Soi cho mình hỏi bài này nằm ở trang nào của tạp chí vậy? Vì mình đang cần để trích nguồn. Cám ơn Soi

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả