Soi học

Người Hồi giáo: Năm việc lớn phải làm

Tín đồ Hồi giáo có 5 tín điều phải theo, gọi là 5 trụ cột (5 pillars) phải làm suốt đời. Một trong năm trụ cột là bố thí (làm từ thiện). Giàu nghèo gì cũng phải trích ra từ 2,5% đến 10% thu nhập để bố thí, và phải làm thường xuyên. Từ nghĩa […]

Ý kiến - Thảo luận

18:38 Thursday,24.10.2013

Đăng bởi:  SiêuNoob

Đạo Hồi chính thống thường phản đối việc vẽ rõ khuôn mặt Prophet Muhammad. Thế nên bức ảnh đầu mà SOI đăng ở Indo hay Malay có khi bị phạt rất nặng.
Thêm một chuyện khá buồn cười. Bên Malay hiện đang có vụ kiện vì Tòa án cấm người Thiên Chúa giáo không được dùng từ Allah để chỉ Chúa trời... Trong khi đó, ở Indo thì từ lâu người theo Thiên Chúa giáo và Hồi giáo đã dùng chung từ Allah này.

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả