Nghệ sĩ thế giới

Jaume Plensa: làm tượng to, nhận giải lớn

           

Ý kiến - Thảo luận

23:28 Thursday,28.11.2013

Đăng bởi:  Hung PK

Tuyệt vời . Cám ơn người dịch và đăng bài !

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả