Khác

Trang web mới cho các bạn nghệ sĩ

Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm vừa có trang web với giao diện mới rất sáng sủa, bắt mắt, đưa nhiều thông tin về nghệ thuật thị giác. Trang có nhiều chuyên mục, như Tin Tức, Triển lãm với các tin triển lãm (rất đầy đủ về dòng “chính thống”) cũng như những […]

Ý kiến - Thảo luận

17:37 Saturday,30.11.2013

Đăng bởi:  Nghiêm Chỉnh

Cảm phục Soi vì đã rất quảng đại giới thiệu một trang web Cục! Tất cả vì sự nghiệp học hỏi, nâng cao kiến thức, dấn thân vào đời sống văn hóa nghệ thuật nước nhà, làm cho nó hay hơn, tốt hơn. Nếu trang báo nào cũng như Soi thì có phải nền văn hóa nghệ thuật nước Vệ ta đã khá (và tử tế) hơn nhiều rồi không!  

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả