Nghệ sĩ Việt Nam

DI CƯ của Nguyễn Tuấn:
Phật mình chim, Rừng Phật, Hồn cây

TRIỂN LÃM ĐIÊU KHẮC GỐM “DI CƯ”Khai mạc: 18h00 ngày 3. 12. 2013Địa điểm: bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam – số 66 Nguyễn Thái Học, quận Ba Đình, Hà Nội.Thời gian: từ ngày 03. 12. 2013 đến ngày 10. 12. 2013. Từ chất liệu Gốm, một chất liệu thuần Việt, thân quen, phổ biến […]

Ý kiến - Thảo luận

16:01 Tuesday,3.12.2013

Đăng bởi:  Dang Anh

Những tác phẩm đi vào lịch sử :D

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả