Nghệ sĩ thế giới

Dự báo: nếu mèo thống lĩnh 2013,
cú sẽ thống lĩnh 2014

Giống như việc tranh chấm bi từng rất thịnh hành vào năm 2012, hình tượng chú mèo là đề tài nghệ thuật phổ biến của năm 2013. Chắc chắn bạn sẽ hỏi, tiếp đến motif nghệ thuật (hay hình tượng thú vật) nào sẽ chiếm ưu thế trong năm 2014? Theo quan điểm của tôi, […]

Ý kiến - Thảo luận

11:59 Friday,27.12.2013

Đăng bởi:  TNXP

Chúng em đề nghị, nên giao cho chúng em, từ đây về sau, tư vấn cho admin cái khoản đặt tên tựa bài được không?
"Nếu mèo thống lĩnh 2013, cú sẽ thống lĩnh 2014" trong một câu ngắn đã có hai từ ghép bị lặp gây hết sức nhàm chán. 
Theo ngu ý của chúng em, nên đặt như:
"Nếu mèo thống lĩnh 2013, sang năm nhường lại cho cú" hay
"2014 là của cú, vì năm ngoài bọn mèo đã thống lĩnh rồi" hay
"Năm qua, chỉ nhõn, bọn mèo thống.
Trị  hết năm nay cú vẫy vùng" (Đây là một thể thơ mới có tên thất ngôn nhị tuyệt)
Ok, soi thấy sao :))
 
 

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả