Tạp hóa - Xã hội

Một, hai, ba, bốn, năm,… điều đe đọa quảng cáo Việt Nam

Nhìn vào tấm hình chụp trang web của báo Telegraph, các bạn có nhận xét gì không? Đó là quảng cáo trên trang này là quảng cáo cho khách hàng ở Việt Nam! Điều đó có nghĩa quảng cáo trên Internet giờ không còn biên giới. Khách hàng nếu muốn vẫn có thể quảng cáo […]

Ý kiến - Thảo luận

11:37 Monday,20.1.2014

Đăng bởi:  xu hướng

cái này là xu hướng và kết quả của thời đại @ mà bạn

18:57 Tuesday,7.1.2014

Đăng bởi:  Cốc Đông

Bài không liên quan đến nghệ thuật lắm nhưng rất lý thú

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả