Chiêm tinh

Tình nhân và Chiến xa: khi Thằng Khờ biết lựa chọn và áp đảo

(Tiếp theo bài 1, bài 2 , và bài 3 ) VI: The Lovers: (Đa) Tình Nhân Những kỳ trước, “quá giang” Thằng Khờ đi tìm chân phước của linh hồn, chúng ta đã cùng y đi gặp ý thức (Nhà Ảo Thuật), tiềm thức (Nữ Tư Tế), đã gặp gỡ thiên nhiên và sự […]

Ý kiến - Thảo luận

4:47 Saturday,18.1.2014

Đăng bởi:  Dustin Hoang

Cu~ng nho*` bai viet cua Kay Nguyen, ma` mi`nh bat dau hu'ng thu ve tarto, mua 1 bo^. roi , dang ma`i mo` hoc nhung ma nhung ba`i viet cua Kay Nguyen hay ho*n nhung bai viet khac tren mang, mong la Kay Nguyen viet nhieu nhieu, chu 78 la' ma` 1 tha'ng moi co' 1 bai chac la...... va`i nam moi hoc xong qua'
ca'm on

10:42 Friday,17.1.2014

Đăng bởi:  Huong Color

Bài phân tích rất thú vị! 

20:44 Thursday,16.1.2014

Đăng bởi:  thuốc lào

Bài hay, gợi nhiều suy tưởng!

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả