Khác

Xem rối hay xem người múa rối?

LIÊN HOAN RỐI QUỐC TẾ Từ 04 – 09. 9. 2010, Hà Nội Nhà hát Hồng Hà, Nhà hát Múa rối Việt Nam, Nhà hát Kim Mã   Xem xong, tôi nghi ngờ lời ai đó nói múa rối là nghệ thuật có thể không cần lời mà vẫn hiểu được. Nếu các tiết mục […]

Ý kiến - Thảo luận

11:52 Friday,10.9.2010

Đăng bởi:  HN

1/ Liên hoan nói trên không có điểm diễn tại rạp Kim Mã (vì vài nơi đưa như vậy, tôi biết có người đã đến KM rồi... đi về đấy). 2/ Có hơn chục nước tham gia cơ mà bạn Việt Trung ơi. Vài nước có tiết mục (theo tôi đánh giá) là hay, ví dụ Lào hay Israel, đoàn TW Việt Nam cũng có tiết mục hay (rối cạn, còn rối nước thì, theo tôi, không có gì mới ở tiết mục cả). 3/ Tổng kết lại thì liên hoan vẫn đáng xem, nhưng sao người lớn ít đi quá? Thêm nữa khá mù mờ vụ vé mời hay không (theo thông báo từ BTC thì mở cửa hết, nhưng rạp Hồng Hà thì mở cửa thật, còn rạp Trung ương lại soát giấy mời...)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả