Bàn luận

Về vụ cháy Nhà Lang: chúng tôi không biết làm gì khác...

  1. Kính gửi các bạn bè gần xa, cùng các cơ quan báo chí truyền thông đã từng quan tâm và đăng tải các thông tin liên tục về vụ cháy Nhà Lang trăm tuổi, tại Bảo tàng Không gian Văn hóa Mường của chúng tôi tối ngày 24. 10. 2013. Xin kính chúc […]

Ý kiến - Thảo luận

22:33 Thursday,15.3.2018

Đăng bởi:  Đinh Lê Vinh

Rất chia sẻ với bạn, cầu mong Lãnh đạo tỉnh và Công an Hòa Bình biết thưởng thức vẻ đẹp bất tử của Trường ca "Đẻ đất đẻ nước" và tự nhìn thấy mình trong đó!

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả