Chiêm tinh

Từ Tòa Tháp đến Thái Âm: trùng trùng nguy hiểm và khó đoán

Tiếp theo bài 7 và bài 8 XVI: Lá Tòa tháp sụp đổ (The Tower) Nếu có một lá tương đương với nút Cancel trên bàn phím máy tính, chính là lá Tòa Tháp, mà tôi mạn phép dịch thêm chữ “sụp đổ” (không có trong từ gốc tiếng Anh). Lại một chủ đề mang […]

Ý kiến - Thảo luận

15:50 Monday,28.4.2014

Đăng bởi:  Lôm la Mách kué

Chộm nghĩ dằng chuyện bói toán chủ yếu là bốc phét, nhưng xem bài Cụ Kà Kay này vẫn thấy lâng lâng trong huyền bí. Tài goa!
Bài như một dòng chảy vô tận với những chuyện mặt giăng điều khiển thủy chiều, rồi chuyện k... NGUYỆT của mẹ thằng người... làm các ký ức trong tôi cũng lai láng bò ra. Xin lỗi vì sự thô lậu, trong khi văn của bác thì tao nhã. Riêng đoạn đầu về tháp Babel rồi Chời xinh ra ngoại ngữ, chợt nhớ chuyện một anh sang Niên Sô rồi bỏ chạy về quê hương. Khi vợ Tây sang tận nơi tìm, anh chợt quên tiếng Niên Sô, chỉ xủa ra tiếng mẹ đẻ. Cô vợ đứng như chời chồng, rồi bật ra một tiếng Việt duy nhất mà cô biết; Chời ơi!

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả