Soi học

Nguồn gốc các mũ Phật giáo phổ thông ở Việt Nam

Phần lớn những mũ đội khi làm lễ của tăng sỹ Phật giáo ở Việt Nam hiện nay đều có lịch sử trải nhiều thế kỷ. Lúc đầu có thể chúng đều được tạo ra dựa theo các biểu tượng và quy tắc nguyên thủy rõ rệt. Nhưng với thời gian, giống như mọi vật, […]

Ý kiến - Thảo luận

8:22 Tuesday,13.5.2014

Đăng bởi:  Phương Đông

Bài viết công phu. Qua đó thấy nhà Phật lại hình thức bên Công giáo về mặt trang phục và các chi tiết trang phục cho một người tu hành?

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả