Chiêm tinh

Bổ sung bài "Bốc quẻ cho biển Đông": Khi Ivan Tung rút bài

(Sau khi bài “Bốc quẻ cho diễn biến ở biển Đông” đưa lên, trên FB, bạn Ivan Tung có xem thử một quẻ. Soi xin đưa lên. Nhân đây các bạn cũng ôn lại bài của bộ Đại Bí Mật luôn nhé.) Ivan Tung: Em không có pháp lực cao cường như chị Kay, cũng […]

Ý kiến - Thảo luận

9:06 Friday,9.5.2014

Đăng bởi:  dân lành

Cái dàn khoan là con bài kiểu Krym của Trung quốc trên biển. Ai đã ở TQ đủ lâu có thể cảm thấy thằng đầu đất không chịu thoái đơn giản - bệnh sĩ, vĩ cuồng, nền kinh tế phát triển nóng đến mức lúc nào cũng hừng hực. Đấu tranh còn lâu dài. Việt Nam có thể phải chấp nhận đụng độ nhẹ, vì chủ nghĩa bành trướng đang cần đá rắn để đe cả những chống đồi trong lòng nó.
"Việt Nam, ôi đất Việt yêu thương"!

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả