Soi học

Bài thuyết pháp đầu tiên của Đức Phật – phần 1: Vắn tắt về lịch sử Phật giáo

Sau khi đạt Chính quả ở Gaya, Bài thuyết pháp đầu tiên của đức Phật Thích Ca là bài thuyết giảng của ngài cho 5 vị Tôn giả, tức là nhóm ông Kaundinya (Kiều Trần Như) ở Sarnath (Lộc Uyển). Dù ngắn gọn, nhưng bài thuyết pháp này được xem là một trong những bài […]

Ý kiến - Thảo luận

23:01 Monday,17.7.2017

Đăng bởi:  NGUYEN XUAN HIEU

Hình minh họa đầu tiên nói rằng phù điêu diễn tả lần chuyển pháp luân đầu tiên này có niên đại là thế kỷ thứ 12.
Trong khi chính trên trang web của MET thì công bố phù điêu này có niên đại là thế kỷ thứ 2. Xin xem http://www.metmuseum.org/toah/works-of-art/1980.527.4/">link này
Điều này có quan trọng không? Có, vì niên đại chính xác sẽ giúp ích rất nhiều cho nhận biết các biến chuyển về văn hóa. Ví dụ như trên bức phù điêu này ta thấy ngài Thích Ca tay phải đang xoay bánh xe pháp (pháp luân). Bánh xe pháp luân ban đầu được vẽ hình bánh xe với 12 căm hoặc 8 căm. Tượng trưng cho 12 nhân duyên hoặc Bát chánh đạo. Hình bánh xe chỉ sự xoay vần hàm ý sự vận hành không ngừng của Pháp.
Sau này, pháp luân lại thường được vẽ với hình bánh lái tàu là vì sao?  Có thể do ảnh hưởng của Luân xa mà thần Vishnu của Hindu cầm? Có thể do trào lưu khám phá đại dương của các thương gia Ấn - Âu, với bánh lái là biểu tượng của sự soi đường dẫn lối? Câu hỏi cần nhiều dữ liệu hơn để trả lời.
Dù sao thì pháp luân nên hình bánh xe thì hợp nghĩa hơn.

16:58 Sunday,26.7.2015

Đăng bởi:  nguyễn quang đạt

Nguời " hung " chỉ quấy phá được vùng tây bắc ấn độ thôi chứ có tiến vào được vùng đông bắc đâu.

15:08 Wednesday,14.5.2014

Đăng bởi:  Nam

Cảm ơn Soi. Đợi xem tiếp phần hai.

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả