Trường phái

Một đại diện "hư hỏng" của Rococo: "Chiếc then cài"

  Lần trước chúng ta đã tìm hiểu qua về Rococo. Lần này chúng ta thử đi vào một đại diện tiêu biểu của nó nhé: “Chiếc then cài” Bức tranh Chiếc then cài (Le Verrou) của Jean-Honore Fragonard được giới thiệu với đông đảo công chúng vào tháng Năm năm 1784, và bị tu […]

Ý kiến - Thảo luận

23:05 Thursday,19.6.2014

Đăng bởi:  thanh

SOI có tài liệu nào giải thích về  tiểu tượng (iconography), biểu tượng về hội họa và điện ảnh không ad. Minh đang muốn tìm hiểu thêm về nó. thank  SOI nhiều

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả