Đi & Ở

Đề bài khó nhưng hay của Yokohama Triennale 2014

Từ một làng chài nhỏ            Ban tổ chức Yokohama Triennale cho biết, chương trình Triennale lần này sẽ khác các lần trước, ở chỗ các tác phẩm sẽ tập trung vào những thứ quan trọng mà chúng ta lại quên mất trong đời. Xem Triennale này, buộc lòng chúng ta […]

Ý kiến - Thảo luận

9:11 Saturday,26.7.2014

Đăng bởi:  qthanh

hay.

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả