Nghệ sĩ thế giới

Miwa Yanagi: Người biến truyện cổ tích thành rùng rợn

Để chọn làm một “thủy thủ” trong Chương 11 của Yokohama Triennale 2014: “Trôi trong một biển lãng quên“, có lẽ người ta đã nhớ tới khả năng của Miwa Yanagi trong việc “lôi” người xem về với những thứ đã qua, đã quên, nhất là những câu truyện cổ tích… Miwa Yanagi sinh năm […]

Ý kiến - Thảo luận

22:14 Thursday,7.8.2014

Đăng bởi:  Nguyễn Hoàng Nghĩa

Cảm ơn Admin Soi,

Nghĩa thấy Admin của Soi giải thích rất thuyết phục.

15:16 Thursday,7.8.2014

Đăng bởi:  admin

@ Hoàng Nghĩa: có hai cách Nghĩa nhé:

1. "cổ tích" ở đây mang một ẩn ý tính từ là "ngây thơ, hiền lành, trong sáng", khi đó một chữ "rùng rợn" là đủ đi với nó

2. chữ "rùng rợn" hiểm ngầm là có một danh từ ẩn đi cùng ("thứ" rùng rợn), khi đó có thể sánh vai với "truyện cổ tích" như hai danh từ.

3. Tên bài cũng tương tự như câu nói: "Y đã biến nàng tiên thành quỳ quyệt từ lúc nào không biết", đó là chữ "biến" như chính Nghĩa đã nói, mang ý "làm cho... trở nên" :-)

14:28 Thursday,7.8.2014

Đăng bởi:  Nguyễn Hoàng Nghĩa

Chào Soi. Đặt tiêu đề như bài viết này có ổn không nhỉ?

Biến cái A thành cái B. Truyện cổ tích là một đối tượng, là danh từ, trong khi "rùng rợn" là tính từ. Sao không dùng từ "trở nên" mà lại dùng từ "biến" và "thành"?

Sao không phải là "Miwa Yanagi: Người làm cho truyện cổ tích trở nên rùng rợn" nhỉ?

Cảm ơn Soi.

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả