Soi học

Bình luận: Tiếng ồn của tàu ngầm thì liên quan gì đến Biển Đông?

“Đồ chơi” để thoát khỏi mặc cảm tự ti Trước hết, phải cảm ơn bạn Phạm Ngọc Hưng có bài phân tích khá thú vị về tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo của Trung Quốc (cụ thể là tàu ngầm lớp Tấn type 094) và mối liên quan với Biển Đông. Ở đây, tôi […]

Ý kiến - Thảo luận

20:23 Monday,30.3.2015

Đăng bởi:  ong Bắp

tối xem phim Tàu, sáng đọc báo "nó" đặt giàn khoan trong ao nhà mình, trưa lấy điện thoại oppo (Tàu) gọi cho vợ...
hài vãi nhỉ

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả