Soi học

Hercules (phần 11): Đi lùa bò nhân tiện đặt tên cho Ý và chia cắt Âu-Phi

Đã ăn uống ngập ngụa với nào là thyme, parsley, basil; chúng ta tiếp tục ôn bài về chàng Hercules, chứ không bụng no quá chỉ có nước vác lên giường khò một giấc, chả học hành chi được. Sau khi giết nhầm nữ hoàng Amazon, ai cũng chán Hercules, và hình như vị thần […]

Ý kiến - Thảo luận

22:11 Tuesday,12.8.2014

Đăng bởi:  phale

@Nhật Phi: đúng vậy nhỉ, mình quả là dốt địa lý từ đó tới giờ. Mình nhờ Soi chỉnh lại rồi nhé

9:01 Tuesday,12.8.2014

Đăng bởi:  Nhật Phi

Rhegium là một tỉnh nhỏ miền nam nước Ý kế bên đảo Sicily đó ad

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả