Chính trị

Bình luận ngắn: Xem Hong Kong để đoán Đài Loan

      Ngày 1. 9. 2014, Bắc Kinh đưa xe thiết giáp vào Hong Kong để thị uy. Với người dân Hong Kong vốn quen với không khí dân chủ, thì hành động này chắc chắn tăng nhiệt cho cuộc đấu tranh dân sự của họ mà tiếng vọng rất có thể lớn hơn […]

Ý kiến - Thảo luận

13:33 Tuesday,2.9.2014

Đăng bởi:  Tú Ba Da

Lâu lắm lại mới thấy bác Hưng tái xuất. Bình luận ngắn nhưng hay. Tớ thích cách tiên đoán việc sắp xảy ra của bác, không phải chỉ bám vào sự kiện mà bình. Đợi các bình luận khác nữa của bác trên Soi.

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả