Trường phái

Nhờ nhà người ta trùng tu, McNay mới có Ấn tượng để bày

.              

Ý kiến - Thảo luận

17:28 Tuesday,23.9.2014

Đăng bởi:  admin

@SiêuNoob:Sửa lại rồi bạn nhé, cảm ơn bạn nhiều lắm :)

9:29 Tuesday,23.9.2014

Đăng bởi:  SiêuNoob

Soi xem lại phần chú thích dưới bức số 4, đoạn "...để mừng 60 năm thành lập San Antonio" nhé. Chắc chắn là sai lịch sử Texas rồi :).

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả