Nghệ sĩ Việt Nam

New Form II: Nguyễn Ngọc Lâm, Lê Lạng Lương, Trần Trọng Tri... tại Module 7

. NEW FORM IIKhai mạc: 17h30, thứ Sáu, ngày 14 tháng 11 năm 2014Địa điểm: Module 7, 83 Xuân Diệu, Hà Nội đến hết ngày 04 tháng 12 năm 2014Nghệ sỹ: Nguyễn Ngọc Lâm, Lê Lạng Lương, Phạm Bảo Sơn, Trần Trọng Tri, Phạm Đam CaCurator: Nguyễn Anh Tuấn    Tháng 11 năm 2014 –  Module […]

Ý kiến - Thảo luận

0:09 Friday,14.11.2014

Đăng bởi:  phạm quang hiếu

có vẻ đáng xem hơn rồi đây :)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả