Nghệ sĩ thế giới

Chiến dịch văn hóa mới của Trung Quốc: cấm cả chơi chữ

Mang âm hưởng của Cách mạng Văn hóa ngày nào, chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình mới đây tuyên bố các họa sĩ, nhà làm phim, và những người làm cho truyền hình sẽ được cử đến sống và làm việc ở những làng nông thôn, để có thể “hình thành một nhãn quan […]

Ý kiến - Thảo luận

11:25 Saturday,13.12.2014

Đăng bởi:  diletant

Cũng thuộc dạng: bài gì mà hay thế này - với diletant. Lập tức các liên tưởng đổ về" vô sản hóa trí thức văn nghệ sĩ của QTCS cuối thập kỷ 20 TK trước. Nào là chuyện Tập bá bá từng đi cải tạo nhiều năm trong CM văn hóa, nào là chuyện bác Khơ Lốp xốp xem tranh kiểu thày bói... Nào là chuyện Đại vương Zhou Yong Kang bị chơi chữ thành Mỳ tôm hiệu sư phụ Khang (master Kang) ở xứ tàu.
Ước mơ có thời gian để dịch một bài của Tây ví nghệ thuật của Tàu là là thứ chính trị (tôn giáo hóa, Lương sơn bạc hóa). Cũng là một cách chơi chữ. Nhưng không luẩn quẩn như của thần dân xứ Khổng, dù có thể vẫn gây tranh cãi. Nhưng nó lại đoán trước được cục diện "bị ép lấy Tàu" của bác Pu.

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả