Gẫm & Bình

Xem gốm Bảo Toàn: Đập vỡ cây đàn

Hôm khai mạc show gốm sir Toàn em cũng đến. Đúng lúc đang đít cua khai mạc. Nói hết, sir mở cửa phòng bầy, chạy vào lấy ra một cái lọ, rồi đập vỡ ngay chỗ lối đi, có kèm đôi lời như là phù phép gì đó…. Bà con ùn ùn kéo vào sau […]

Ý kiến - Thảo luận

12:33 Monday,29.12.2014

Đăng bởi:  Raumuong Noigian

Hay, ra tinh thần câu chuyện hơn cái cậu Nobita kia nhiều. Cậu ta mắc bệnh trẻ con quá, mải ba hoa về mình, lại lấy các cột trụ làm bia để bắn, để mọi người thấy là cậu ta đang... ba hoa về mình. Như thế thì khá là ngốc, vì thế là tự bắn mình trước! Âu cũng là vấn đề tuổi tác chăng?, hay do tầm, loại? hic!

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả