Nghệ sĩ thế giới

Ngày 18 tháng 3: sinh nhật của danh họa William Henry Johnson

  William Henry Johnson (1901-1970) là họa sĩ người Mỹ gốc Phi; sinh ra tại thị trấn Florence, tiểu bang South Carolina, thuộc gia đình lao động, là anh cả trong nhà có 5 con. Ông có năng khiếu từ bé nhưng lo giúp gia đình nên vào trường vẽ muộn; số may, gặp sư […]

Ý kiến - Thảo luận

1:10 Monday,23.3.2015

Đăng bởi:  Công dân lỗi thời

Cá nhân tôi thích bức “Training for War” hơn cả !

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả