Khác

Nhiều thứ để xem và ngẫm nghĩ:
150 năm báo chí quốc ngữ

 TRƯNG BÀY 150 NĂM BÁO CHÍ QUỐC NGỮ (1865 – 2015) Thời gian: 18. 4. 2015 – 21. 4. 2015Địa điểm: Thư viện Hà Nội, 47 Bà Triệu, Hà Nội   Hướng tới Kỷ niệm 90 năm ngày Báo chí Cách Mạng Việt Nam 21. 06. 1925 ~ 21. 06. 2015 và nhân dịp kỷ niệm […]

Ý kiến - Thảo luận

13:58 Friday,17.4.2015

Đăng bởi:  Bàn-Văn-Tiến

@Bàn-Văn-Lùi: Người ta nói rõ là nhân kỷ niệm 150 năm ngày tờ báo quốc ngữ đầu tiên ra đời thì tổ chức trưng bày báo chí, những tờ trong giai đoạn từ 1865 đến 1954. Lý do là 150 năm, nội dung trưng bày là từ 1865 đến 1954, rõ rành rành như thế, có cái quái gì mà phải "cố với" để cho "già lão trưởng thành". Người ta không bày báo từ 1954 đến 2015 có thể vì báo giai đoạn đó quá nhiều, không có chỗ để bày, cũng có thể vì báo giai đoạn này không quý hiếm, không mấy ai sưu tầm nên không bày... Có vô số lý do để nhà tổ chức người ta làm thế. Soi vớ soi vẩn rồi ông ui.

11:50 Friday,17.4.2015

Đăng bởi:  Bàn-Văn-Lùi

Chèng đéc,

Mimosa ... từ đâu em tới ???
Mimosa ... từ đâu em tới đất này ???

Cái tiêu đề gì đây?

"Trưng bày 150 NĂM BÁO CHÍ QUỐC NGỮ 1865-2015"

2015 là điểm chốt nhá kakaka :)

2015 đã có báo MẠNG chưa ???

Các bác tổ chức phải cố với đến năm 2015 cho gương mặt cụ báo chí già lão trưởng thành 150 tuổi.

Chớ nếu tính đến 1954 thì hóa ra thành tích phần lớn là Báo chí của các bạn THỤC DÂN à kakaka :)

Thế thì làm sao có thành tích nhiệt liệt được :( ???

11:23 Friday,17.4.2015

Đăng bởi:  Mimosa

Bàn-Văn-Lùi giương mục kỉnh lên đọc kỹ nè: "Trưng bày 150 NĂM BÁO CHÍ QUỐC NGỮ 1865-2015 – gồm những tờ báo chữ Quốc Ngữ tiêu biểu trong lịch sử báo chí Việt Nam giai đoạn 1865-1954"
Lúc ấy thì sao có báo mạng được hở Trời?

10:38 Friday,17.4.2015

Đăng bởi:  Bàn-Văn-Lùi

Chèng đéc,

Xét nội dung thì cái tên triển lãm đã sai đành đạch rồi :(((

Phải gọi là triển lãm báo IN !

Còn nói triển lãm 'báo chí' thì nên khộp cả báo-MẠNG chớ, bà con nhể ???

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả