Gẫm & Bình

Nhân xem triển lãm, nghĩ về cái hư vô của nghệ thuật hôm nay

  Mấy năm đổ lại đây, kinh tế Trung Quốc phảt triển, dân tình đột nhiên khấm khá, và như người Việt nói: Phú quý sinh lễ nghĩa, một bộ phận không nhỏ người Trung Quốc đại lục bắt đầu mon men tiếp cận những giá trị tinh thần mà họ cho rằng sẽ nâng […]

Ý kiến - Thảo luận

7:03 Friday,29.5.2015

Đăng bởi:  ong Bắp

tác phẩm nhạt nhẽo và nghiệp dư do:
1- tác giả vốn sống nông cạn. họ không phân biệt được phong cách và lặp lại chính mình.
2 - tác giả dễ dãi với chính bản thân mình. cứ bôi quẹt qua loa thành tranh vẽ.
3 - muốn nổi danh nhanh. nghệ thuật chưa bao giờ nhanh và dễ.

nguyên nhân khách quan:
1- thiếu đội ngũ phê bình chửi thẳng mặt cái dốt và xấu cho nghệ sĩ và công chúng thấy.
2 - tiên đề 1 kéo theo sự xuống cấp quan điểm thẩm mỹ làm định hướng cho nghệ sĩ.

cảm ơn tác giả vị một tiêu đề hay.

10:12 Wednesday,6.5.2015

Đăng bởi:  phạm quang hiếu

Chứng bội thực hình ảnh (nhân tạo) :)))

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả