Nghệ sĩ thế giới

27. 7: Làm sao quên được "mạnh thường quân" Gertrude Stein?

.                 * “… Buổi chiều, tôi có thể theo những con đường khác nhau dẫn xuống Jardin du Luxembourg, đi qua khu vườn để đến Musée du Luxembourg, nơi trưng bày những kiệt tác hội họa mà nay hầu hết đã được chuyển về Louvre và Jeu de […]

Ý kiến - Thảo luận

14:08 Thursday,30.7.2015

Đăng bởi:  PTH

Vui vì được đọc lại đoạn trích dịch. Cám ơn tác giả và Soi.

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả