Chính trị

Bầu cử Mỹ, bài 1: Donald Trump chỉ có cái miệng và Sanders vụt lớn

15 tháng còn là quá sớm trước kỳ bầu cử Mỹ để dự đoán những ai sẽ đại diện cho hai đảng Cộng hòa và Dân chủ trong kỳ bầu cử tới (11. 2016). Vào thời điểm này những lần bầu cử trước, các ứng viên như Carter, Clinton hay Obama đều thuộc hàng B, […]

Ý kiến - Thảo luận

10:08 Monday,25.7.2016

Đăng bởi:  Ivan Tung

Em mới xem một phim tài liệu có tên là Pixels trên HBO, trong phim đã tiên đoán rất rõ về việc nước Anh có nữ thủ tướng. (trước khi ông Ca-mơ-run từ chức). Trong phim có tiên đoán là ông Chăm sẽ trở thành tổng thống được người da màu yêu quý thứ 2 nước Mỹ. (thứ nhất chắc chắn là Ô bá mà rồi).
Cho nên đến hôm nay em sẽ ủng hộ và tìm cách làm thân với anh Chăm.

10:45 Tuesday,18.8.2015

Đăng bởi:  Nguyễn Việt Tiên

"Ngoài 2 chính đảng ra...". Theo em nghĩ là phải nói là "Ngoài 2 đảng chính ra..." mới chính xác. Còn "chính đảng" nó mang nghĩa hoàn toàn khác ạ.

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả