Văn & Chữ

Nghĩa của tiếng Việt: vì đâu nên "tá"?

Trong tiếng Việt có đơn vị tá, nghĩa là 12 cái, nhiều hơn chục, tức 10 cái. Nếu bạn lật từ điển Hán Việt ra mà tra thì hoàn toàn không thấy có chữ Hán nào với âm Hán Việt là tá mà có nghĩa là mười hai cái cả. Ngoại trừ vụ 12 can […]

Ý kiến - Thảo luận

9:04 Wednesday,26.8.2015

Đăng bởi:  Tô Minh

xin cảm ơn bác Bàn-Văn-Lùi

23:19 Thursday,20.8.2015

Đăng bởi:  Dương Trần

Về thành ngữ "tá hỏa tam tinh" thì bữa trước tôi có đọc được bài này: http://www.luanhoan.net/gocchung2014/html/bm%2024-01-2014%2004.htm
Chẳng rõ có đúng không, coi như để tồn nghi vậy.

21:15 Thursday,20.8.2015

Đăng bởi:  Bàn-Văn-Lùi

nhờ cụ Ba Cùng giảng giúp bầy tui gốc tích chữ 'tá' trong hai ngữ cảnh việt ngữ sau:
- tá hoả tam tinh;
- tá lả (tên gọi một môn thể thao trí tuệ phổ thông ở Bắc Việt);
kính bẩm !!!

9:08 Thursday,20.8.2015

Đăng bởi:  candid

Chùa Thầy là nơi thờ Từ Đạo Hạnh, vốn được coi là thủy tổ của trò múa rối nước mà. Em thấy bảo trong chùa, có pho tượng Từ Đạo Hạnh khi mở cửa có thể đứng lên nhưng chưa từng nhìn thấy. Ở gần núi Sài có một làng có nghề múa rối nước, ngày xưa em hay đến nhà ông trưởng tràng của làng rối đấy. Có thể như bác Bàn văn Lùi nói là hoàn toàn có lý.

20:56 Wednesday,19.8.2015

Đăng bởi:  Bàn-Văn-Lùi

Bầy tui mang máng thầy u kể khi xưa hàng năm có hội Sài Sơn chùa Thầy ở mạn phủ Quốc Oai to lắm; đặc biệt ở cái hồ to chân núi Sài có một 'nhà trò' để các nghệ nhân diễn các màn 'đánh trống múa rối' (hình như vùng Sài Sơn cũng là nơi phát tích trò múa rối của ngừoi Việt ?)
Cho nên bầy tui nghĩ chữ 'trò sài sơn' của cụ Nguyễn Văn Vĩnh nhẽ là câu cửa miệng dân gian thời đó trỏ những kẻ hay 'đánh trống múa rối' (= 'nhố nhăng');
kính bẩm !!!

14:54 Wednesday,19.8.2015

Đăng bởi:  Tô Minh

Kính gửi BBT Chương trình Cùng học tiếng Việt, xin chương trình giải nghĩa giúp em từ "sài sơn" trong cụm từ "trò sài sơn"; em đã đọc bài Học đòi làm dáng một cách sống sượng của tác giả Nguyễn Văn Vĩnh đăng trên Đăng tùng cổ báo 1907, nhà nghiên cứu Vương Trí Nhàn cũng không giải thích rõ từ này mà chỉ suy đoán nó có nghĩa là làm dáng ăn diện.
Trân trọng cảm ơn!

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả