Nghệ sĩ Việt Nam

Trình diễn của Tuấn Mami: “Từ tái tạo đến sáng tạo”

(Về tổng thể chuỗi trình diễn “từ .tới | from . to .”, do Ly Hoàng Ly và Tuấn Mami curate, các bạn xem ở đây ) “Từ tái tạo đến sang tạo” là một tác phẩm trình diễn kéo dài dưới dạng workshop, lấy cảm hứng từ sự tương tác giữa cá thể sống […]

Ý kiến - Thảo luận

22:40 Monday,31.8.2015

Đăng bởi:  Violet

Quá đương đại và đầy sáng tạo. Ý niệm tuyệt vời.
Không thể biết nói gì hơn. Cảm thấy xúc động quá.

18:16 Monday,31.8.2015

Đăng bởi:  Bàn-Văn-Lùi

bầy tui có théc méc: sao ảnh kéo lê bó củi kềnh càng giữa đường cản trở xe cộ giao thông mà các đồng chí công an không hỏi chi hè ???

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả