Gẫm & Bình

Hát nói (bài 4): "Lực của vật chất" và lực của răng với mắt

(Tiếp theo các bài 1, bài 2, và bài 3) * Trên đây là “diễn ngôn sến” của tôi về cái tinh thần triển lãm của KĐT –cái bí mật cuối cùng như tôi cảm nhận thấy. Điều đó cũng hết sức mơ hồ và chủ quan, như tôi đã nói ở trên. Bởi ngôn […]

Ý kiến - Thảo luận

10:55 Tuesday,22.9.2015

Đăng bởi:  Ngũ Cốc

Dài dòng quá đê. Ơ nhưng mà sao có thứ không dài dòng lắm mà đọc được vài câu đã muốn bật kênh khác. Cái thứ này dài thế mà mình vẫn đọc nổi đến hết. Bực hết cả mình :))
Mà đồng chí Lâm này đưa ra cái kiểu viết mỹ thuật cái kiểu gì gì thế này. Chẳng giống gì với các sư phụ của anh ta cả. Lột trần quá. Viết mỹ thuật nó phải ngắn, bay bướm, và, và, và tung hỏa mù mới thú chứ??"?

15:26 Thursday,17.9.2015

Đăng bởi:  LC

Hay, quá !

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả