Văn & Chữ

Nghĩa của tiếng Việt: Gác - từ trên lầu đến xưng hô lễ phép

Chữ gác trong tiếng Việt hiện đại có 3 nghĩa chính. 1.Nghĩa đầu tiên là cái lầu, hay cái nhà xây thành tầng cao, đôi khi chỉ cái phòng ở trên tầng. Đây là từ gốc Hán, 閣, đọc âm Hán-Việt là các. Tàng kinh các là gác chứa sách, khuê các là cái lầu […]

Ý kiến - Thảo luận

8:47 Saturday,10.10.2015

Đăng bởi:  Minh

to PhamZung: Theo tôi, chữ (chơi) "gác" đó vốn là tiếng lóng, có nguồn gốc từ chữ gác là đặt lên trên, chứ không phải là một nghĩa riêng biệt.

10:05 Wednesday,30.9.2015

Đăng bởi:  PhamZung

"gác" còn một ý nghĩa trong tiếng Việt: chơi xấu (chơi không đẹp), chơi trịch thượng với nhau.

8:26 Tuesday,29.9.2015

Đăng bởi:  Cụ già khó tính

Xin phép được góp ý với Soi và tác giả đôi điều như sau:
*Đoạn đầu vừa viết "khuê các là cái lầu nơi phụ nữ ở" mà ngay bên dưới lại lấy hình Khuê Văn Các minh họa thì sẽ gây hiểu lầm thật là tai hại. Vì Khuê (Văn Các) ở đây là sao Khuê tượng trưng cho văn chương, đem so sánh với "Khuê phòng" thì hỏng. Soi nên dùng ảnh khác như Hiển Lâm Các chẳng hạn.

*Đoạn sau có câu "Nội các là từ chỉ chung các quan chức chính phủ, tức cơ quan Hành pháp dưới quyền Thủ tướng" cũng là không chính xác. Vì Nội các chỉ bao gồm những thành viên có chức cao nhất trong bộ máy hành chính mà thôi, như các Bộ trưởng chẳng hạn, chứ không thì chủ tịch xã cũng là dưới quyền Thủ Tướng.

*Lại nói "Hiện giờ ở Việt Nam thì chúng ta không dùng từ này một cách chính thức" cũng là không đúng. Thời sự và báo đài vẫn dùng từ này khi nói đến Chính phủ các nước tư bản, còn nước mình thì dùng từ Chính phủ. Dẫn chứng đây: http://www.nhandan.com.vn/thegioi/tin-tuc/item/26332102-noi-cac-nhat-ban-thong-qua-cac-du-thao-luat-sua-doi-chinh-sach-an-ninh.html
(Báo Nhân Dân thì chắc là chính thức rồi!)

*Thôi thì đằng nào cũng mang tiếng tủn mủn, nhắc luôn là Soi có một chữ "Việt Nan" trong bài nên Soi sửa ngay đi nhé.

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả