Bàn luận

Dòng sông và đô thị

  Trong lịch sử đô thị thế giới, rất nhiều đô thị được hình thành và phát triển bên cạnh những dòng sông. Dòng sông vừa là tiếp cận giao thông, vận tải, vừa là nguồn nước, hay phương tiện giải tỏa nước thải đô thị, hoặc là yếu tố phòng thủ. Về cơ bản, […]

Ý kiến - Thảo luận

22:09 Tuesday,29.9.2015

Đăng bởi:  Người Hà lội kổ

Hà Nội (dòng sông ở trong, hay giữa cũng được mừ) có nên đổi tên?

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả