Gẫm & Bình

Chuyện cũ (bài 2): Cần coi nhân dân như cha mẹ

(Tiếp theo bài 1) Khi dạy học, bố Ngọc thường làm cho mỗi học sinh một folder riêng. Bài vở và ý kiến qua lại giữa thày với trò đều viết ra giấy và để vào hồ sơ ấy, chứ không phải thư gửi riêng cho nhau qua bưu điện. Cũng có cái thư của […]

Ý kiến - Thảo luận

7:44 Friday,23.10.2015

Đăng bởi:  Candid

Loạt bài rất hay, cám ơn Soi đã giới thiệu.

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả