Nghệ sĩ Việt Nam

Trần Trọng Vũ: Bản chất lưu trú nghệ thuật đã là chuyển động Brown

Vẫn cần mẫn đi về giữa Việt Nam và Pháp, nhưng lần này trong một vai trò khác – cố vấn nghệ thuật tại tháng thực hành nghệ thuật của Heritage Space. Người ta bắt đầu suy nghĩ, có thể họa sĩ Trần Trọng Vũ đang có những chuyển biến mới trong hành động, bởi […]

Ý kiến - Thảo luận

14:52 Thursday,3.12.2015

Đăng bởi:  LC

Anh Vũ ơi !
Bản chất lưu trú nghệ thuật là chuyển động Brown. Vậy bản chất chuyển động của nghệ sỹ Trần Trọng Vũ từ Pháp về Việt Nam , là gì ?
Cá nhân em, vẫn cho là bản chất anh Vũ gần với hội hoạ giá vẽ hơn. Những văn anh viết và mỹ thuật đương đại anh đang/ cố làm, chỉ giống như thử xây tường hào văn minh cấp tiến cho một nếp nhà gianh thôi ạ ...

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả